Tele-entre on edistyksellinen tietoliikennepalveluiden tuottaja, joka ottaa kokonaisvastuun integraattorina projekteissa ja jatkuvassa hallinta- ja valvontapalvelussa. Tärkeimpiä palvelujamme ovat konsultointi ja suunnittelu, VPN-yhteydet, VoIP-ratkaisut ja muut verkkopalvelut, sisäverkon ylläpito sekä ulkoiset yhteydet. Täten asiakas voi keskittyä täydellisesti omaan liiketoimintaansa ja substanssiin.

Tele-entren henkilöstöllä on vastuu pitää yllä palveluihin liittyvää ydinosaamista kuten tarvekartoitus, asiakasratkaisun suunnittelu, projektin hallinta, jatkuva palvelutuotanto ja kehitys. Tele-entre hyödyntää vastavuoroisuusperiaatteella laajaa kumppanuusverkostoaan projekteissa, paikalla oloa vaativissa tehtävissä sekä 24h/7d hallinta- ja valvontapalvelussa.

Hallinta- ja valvontapalvelu toimii 24h/7d periaatteella sisältäen automaattiset hälytykset, Helpdesk-sähköposti- ja Helpdesk-puhelinpalvelun, etähallinnan, automaattivarmistukset ja tilastoinnin.